Защита на лични данни

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Н1хост ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни по чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, Н1хост ЕООД отговаря на всички изисквания, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно

Н1хост ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Н1хост ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на хостинг услуги, регистрация на домейни, използване на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружествотво(юридическо) или физическо лице въз основа на изрично получено съгласие от Клиента. Спазвайки законовото задължение, което е наложено на хостинг компанията

Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Право на изтриване

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Н1хост ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните и можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Готов ли си да усетиш едно уникално гейм изживяване?

С нашите мощни и надежни сървъри ще усетиш максималната тръпка на гейминга.